CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Keo dán công nghiệp

L2203

Keo dán gỗ, keo nội thất

0VNĐ

Keo PC28003

Keo dán gỗ, keo nội thất

0VNĐ

Keo PB 9838

Keo đóng gói, gắn ống hút, dán nhãn chai

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 821

Keo bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 821

Keo đóng gói, gắn ống hút, dãn nhãn chai

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 184007

Keo đóng gói, gắn ống hút, dán nhãn chai

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 137002

Keo dán gáy sách

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 137001

Keo dán gáy sách

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 136004

Keo dán gáy sách

0VNĐ