CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Keo bao bì giấy, ống giấy

Keo nóng chảy HM 821

Keo bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CB 2213

Keo bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CB 5510

Keo dán bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT 270L

Keo bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT 110

Keo dán bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT1716

Keo bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT3090N

Keo cho bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT 2251

Keo cho bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ