CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Phụ gia bê tông

WP-25

Chất chống thấm cho bê tông

0VNĐ

MiG 500

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

0VNĐ

MiG 200R

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

0VNĐ

MiG 930CI

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao và kéo dài thời gian ninh kết, chống ăn mòn cho bê tông cốt thép

0VNĐ

MiG 95

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 09

Phụ gia dẻo hóa và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

PA 100

Chất trợ bơm bê tông

0VNĐ

WP 50

Chất đẩy nước và chống thấm

0VNĐ

SH 45

Chất tăng cứng bề mặt bê tông

0VNĐ

DM 25

Chất bôi trơn chống dính khuôn

0VNĐ