CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Keo dán công nghiệp

Keo CT 2251

Keo nhúng mây, tre, lá

0VNĐ

Keo CT 9212

Keo hồ vải

0VNĐ

Keo CT 400H

Keo hồ vải, keo nhúng mây, tre, lá

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 137002

Keo dán gáy sách

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 137001

Keo dán gáy sách

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 184007

Keo đóng gói, gắn ống hút, dán nhãn chai

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 821

Keo đóng gói, gắn ống hút, dãn nhãn chai

0VNĐ

HM 814

Keo đóng gói, gắn ống hút, dán nhãn chai

0VNĐ

JT 1030

Keo dán nhãn chai

0VNĐ

Keo PB 9838

Keo đóng gói, gắn ống hút, dán nhãn chai

0VNĐ