CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Phụ gia siêu dẻo, giảm nước mức cao, kéo dài thời gian ninh kết

MiG 930CI

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao và kéo dài thời gian ninh kết, chống ăn mòn cho bê tông cốt thép

0VNĐ

MiG 95

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 190

Phụ gia siêu dẻo, giảm nước mức cao, kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 100H

Phụ gia siêu dẻo, giảm nước mức cao, kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 100

ULTRACON – MiG 100 Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 93

ULTRACON – MiG 93 Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ