CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Hiển thị

Phụ gia chống thấm

WP-55

Phụ gia chống thấm loại xử lý bề mặt bê tông, xi măng gạch ngói nung và không nung, gỗ

0VNĐ

WP-420

Phụ gia chống thấm loại xử lý bề mặt bê tông, xi măng gạch ngói nung và không nung, gỗ

0VNĐ

WP-420E

Phụ gia chống thấm loại xử lý bề mặt bê tông, xi măng gạch ngói nung và không nung, gỗ

0VNĐ

WP-220E

Phụ gia chống thấm loại xử lý bề mặt bê tông, xi măng gạch ngói nung và không nung, gỗ

0VNĐ

WP-60E

Phụ gia chống thấm loại trộn trực tiếp và xử lý bề mặt

0VNĐ

WP-912E

Phụ gia chống thấm loại trộn trực tiếp và xử lý bề mặt

0VNĐ

WP-160P

Phụ gia chống thấm loại trộn trực tiếp

0VNĐ