CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Phụ gia siêu dẻo, kéo dài thời gian ninh kết

MiG 16L

Phụ gia hóa dẻo, kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG17S

Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 16

ULTRACON – MiG 16 Phụ gia dẻo hóa và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 17

Phụ gia siêu dẻo, kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ