CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Phụ gia hóa dẻo, kéo dài thời gian ninh kết

MiG 09

Phụ gia dẻo hóa và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ