CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Trợ nghiền xi măng tăng cường độ sớm

GA 14

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ cho xi măng tuổi 14 giờ

0VNĐ

GA 288

Trợ nghiền xi măng tăng cường độ sớm 14-72 giờ

0VNĐ