CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Trợ nghiền xi măng tăng cường độ tuổi sớm và tuổi muộn

GA 505

Phụ gia trợ nghiền xi măng

0VNĐ

GA 106

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ xi măng

0VNĐ

GA 585

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ xi măng

0VNĐ

GA 502

Phụ gia trợ nghiền xi măng

0VNĐ

GA 185

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ xi măng

0VNĐ