CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Hiển thị

Loại trộn trực tiếp vào bê tông tươi, hồ xi măng, sơn hệ nước

WP-60E

Phụ gia chống thấm loại trộn trực tiếp và xử lý bề mặt

0VNĐ

WP-912E

Phụ gia chống thấm loại trộn trực tiếp và xử lý bề mặt

0VNĐ

WP-160P

Phụ gia chống thấm loại trộn trực tiếp

0VNĐ