CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Loại trộn trực tiếp vào bê tông tươi, hồ xi măng, sơn hệ nước

WP-160P

Phụ gia chống thấm loại trộn trực tiếp

0VNĐ

WP-60E

Phụ gia chống thấm loại trộn trực tiếp và xử lý bề mặt

0VNĐ

WP-912E

Phụ gia chống thấm loại trộn trực tiếp và xử lý bề mặt

0VNĐ