CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Keo dán công nghiệp

Keo nóng chảy HM 113003

Keo dán gỗ, keo nội thất

0VNĐ

Keo L560S

Keo dán gỗ, keo nội thất

0VNĐ

Keo L2299

Keo dán gỗ, keo nội thất

0VNĐ

Keo L11018

Keo dán gỗ, keo nội thất

0VNĐ

Keo FJ390

Keo dán gỗ, dán nội thất

0VNĐ

Keo CT3090N

Keo cho bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT1716

Keo bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT 9212

Keo hồ vải

0VNĐ

Keo CT 400H

Keo hồ vải, keo nhúng mây, tre, lá

0VNĐ

Keo CT 270L

Keo bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ