CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

MiG 17

  27/07/2016    Lượt xem : 1580

Phụ gia siêu dẻo, kéo dài thời gian ninh kết

MiG17S

  18/08/2016    Lượt xem : 2057

Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 190

  03/10/2016    Lượt xem : 1287

Phụ gia siêu dẻo, giảm nước mức cao, kéo dài thời gian ninh kết

Keo CT 110

  07/10/2016    Lượt xem : 1428

Keo dán bao bì giấy, ống giấy

AE 25

  03/10/2016    Lượt xem : 1673

DM 25

  03/10/2016    Lượt xem : 2355

Chất bôi trơn chống dính khuôn

SH 45

  03/10/2016    Lượt xem : 1490

Chất tăng cứng bề mặt bê tông

WP 50

  03/10/2016    Lượt xem : 1577

Chất đẩy nước và chống thấm

PA 100

  04/10/2016    Lượt xem : 2111

Chất trợ bơm bê tông

WP-25

  07/10/2016    Lượt xem : 1349

Chất chống thấm cho bê tông