CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

MiG 17

  27/07/2016    Lượt xem : 1655

Phụ gia siêu dẻo, kéo dài thời gian ninh kết

MiG17S

  18/08/2016    Lượt xem : 2102

Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 190

  03/10/2016    Lượt xem : 1345

Phụ gia siêu dẻo, giảm nước mức cao, kéo dài thời gian ninh kết

Keo CT 110

  07/10/2016    Lượt xem : 1507

Keo dán bao bì giấy, ống giấy

AE 25

  03/10/2016    Lượt xem : 1734

DM 25

  03/10/2016    Lượt xem : 2435

Chất bôi trơn chống dính khuôn

SH 45

  03/10/2016    Lượt xem : 1566

Chất tăng cứng bề mặt bê tông

WP 50

  03/10/2016    Lượt xem : 1644

Chất đẩy nước và chống thấm

PA 100

  04/10/2016    Lượt xem : 2175

Chất trợ bơm bê tông

WP-25

  07/10/2016    Lượt xem : 1407

Chất chống thấm cho bê tông