CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

MiG 200

  03/10/2016    Lượt xem : 1712

Phụ gia giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

MiG 500

  07/10/2016    Lượt xem : 1750

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

MiG 200R

  07/10/2016    Lượt xem : 1803

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

MiG 930CI

  07/10/2016    Lượt xem : 1494

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao và kéo dài thời gian ninh kết, chống ăn mòn cho bê tông cốt thép

MiG 95

  07/10/2016    Lượt xem : 1240

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 93

  27/07/2016    Lượt xem : 1590

ULTRACON – MiG 93 Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 100

  27/07/2016    Lượt xem : 1475

ULTRACON – MiG 100 Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 100H

  03/10/2016    Lượt xem : 1124

Phụ gia siêu dẻo, giảm nước mức cao, kéo dài thời gian ninh kết

MiG 16

  27/07/2016    Lượt xem : 1378

ULTRACON – MiG 16 Phụ gia dẻo hóa và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 16L

  20/09/2016    Lượt xem : 1750

Phụ gia hóa dẻo, kéo dài thời gian ninh kết