CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác

MiG 200

  03/10/2016    Lượt xem : 1857

Phụ gia giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

MiG 500

  07/10/2016    Lượt xem : 1843

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

MiG 200R

  07/10/2016    Lượt xem : 1883

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

MiG 930CI

  07/10/2016    Lượt xem : 1583

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao và kéo dài thời gian ninh kết, chống ăn mòn cho bê tông cốt thép

MiG 95

  07/10/2016    Lượt xem : 1337

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 93

  27/07/2016    Lượt xem : 1719

ULTRACON – MiG 93 Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 100

  27/07/2016    Lượt xem : 1549

ULTRACON – MiG 100 Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 100H

  03/10/2016    Lượt xem : 1190

Phụ gia siêu dẻo, giảm nước mức cao, kéo dài thời gian ninh kết

MiG 16

  27/07/2016    Lượt xem : 1488

ULTRACON – MiG 16 Phụ gia dẻo hóa và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 16L

  20/09/2016    Lượt xem : 1867

Phụ gia hóa dẻo, kéo dài thời gian ninh kết