CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác

MiG 09

  06/10/2016    Lượt xem : 2022

Phụ gia dẻo hóa và kéo dài thời gian ninh kết

MiG 21

  03/10/2016    Lượt xem : 1938

Phụ gia chậm ninh kết

MiG 27

  03/10/2016    Lượt xem : 1467

Phụ gia dùng cho thi công trong môi trường nước

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :

      Lượt xem :