CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Hiển thị

Keo đóng gói, gắn ống hút, dán nhãn chai

Keo PB 9838

Keo đóng gói, gắn ống hút, dán nhãn chai

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 821

Keo đóng gói, gắn ống hút, dãn nhãn chai

0VNĐ

Keo nóng chảy HM 184007

Keo đóng gói, gắn ống hút, dán nhãn chai

0VNĐ

JT 1030

Keo dán nhãn chai

0VNĐ

HM 814

Keo đóng gói, gắn ống hút, dán nhãn chai

0VNĐ