CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm
Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác

GA-CrVI

  05/10/2016    Lượt xem : 3210

Phụ gia trợ nghiền, khử Crom (VI) cho xi măng

GA 505

  05/10/2016    Lượt xem : 3321

Phụ gia trợ nghiền xi măng

GA 14

  05/10/2016    Lượt xem : 3161

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ cho xi măng tuổi 14 giờ

GA 288

  05/10/2016    Lượt xem : 3269

Trợ nghiền xi măng tăng cường độ sớm 14-72 giờ

GA 106

  05/10/2016    Lượt xem : 3112

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ xi măng

GA 12

  27/07/2016    Lượt xem : 3510

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ cho xi măng xỉ lò cao

GA 502

  27/07/2016    Lượt xem : 3538

Phụ gia trợ nghiền xi măng

GA 185

  27/07/2016    Lượt xem : 3494

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ xi măng

GA 585

  27/07/2016    Lượt xem : 3369

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ xi măng

GA 389

  05/10/2016    Lượt xem : 2939

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ trễ xi măng