CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác

GA-CrVI

  05/10/2016    Lượt xem : 1761

Phụ gia trợ nghiền, khử Crom (VI) cho xi măng

GA 505

  05/10/2016    Lượt xem : 1861

Phụ gia trợ nghiền xi măng

GA 14

  05/10/2016    Lượt xem : 1781

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ cho xi măng tuổi 14 giờ

GA 288

  05/10/2016    Lượt xem : 1856

Trợ nghiền xi măng tăng cường độ sớm 14-72 giờ

GA 106

  05/10/2016    Lượt xem : 1724

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ xi măng

GA 12

  27/07/2016    Lượt xem : 1985

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ cho xi măng xỉ lò cao

GA 502

  27/07/2016    Lượt xem : 2083

Phụ gia trợ nghiền xi măng

GA 185

  27/07/2016    Lượt xem : 1952

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ xi măng

GA 585

  27/07/2016    Lượt xem : 1960

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ xi măng

GA 389

  05/10/2016    Lượt xem : 1550

Phụ gia trợ nghiền, tăng cường độ trễ xi măng