CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác

Keo CT 2251

  11/10/2016    Lượt xem : 1842

Keo nhúng mây, tre, lá

Keo CT 2251

  27/09/2016    Lượt xem : 1865

Keo cho bao bì giấy, ống giấy

Keo CT 270L

  11/10/2016    Lượt xem : 2213

Keo bao bì giấy, ống giấy

Keo CB 5510

  11/10/2016    Lượt xem : 2179

Keo dán bao bì giấy, ống giấy

Keo CB 2213

  11/10/2016    Lượt xem : 2225

Keo bao bì giấy, ống giấy

Keo L560S

  11/10/2016    Lượt xem : 2166

Keo dán gỗ, keo nội thất

Keo FJ390

  11/10/2016    Lượt xem : 1786

Keo dán gỗ, dán nội thất

L2203

  11/10/2016    Lượt xem : 1682

Keo dán gỗ, keo nội thất