CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Keo CT 2251

  27/09/2016    Lượt xem : 1585

Keo cho bao bì giấy, ống giấy

Keo CT 270L

  11/10/2016    Lượt xem : 2023

Keo bao bì giấy, ống giấy

Keo CB 5510

  11/10/2016    Lượt xem : 1977

Keo dán bao bì giấy, ống giấy

Keo CB 2213

  11/10/2016    Lượt xem : 2043

Keo bao bì giấy, ống giấy

Keo L560S

  11/10/2016    Lượt xem : 1938

Keo dán gỗ, keo nội thất

Keo FJ390

  11/10/2016    Lượt xem : 1568

Keo dán gỗ, dán nội thất

L2203

  11/10/2016    Lượt xem : 1485

Keo dán gỗ, keo nội thất

Keo L2299

  11/10/2016    Lượt xem : 1551

Keo dán gỗ, keo nội thất