CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Hiển thị

Phụ gia dùng cho bê tông đúc sẵn

MiG 200

Phụ gia giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

0VNĐ

MiG 200R

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

0VNĐ

MiG 500

Phụ gia siêu dẻo giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

0VNĐ