CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Phụ gia bê tông

MiG 93

ULTRACON – MiG 93 Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 17

Phụ gia siêu dẻo, kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 100

ULTRACON – MiG 100 Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 16

ULTRACON – MiG 16 Phụ gia dẻo hóa và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG17S

Phụ gia siêu dẻo và kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 16L

Phụ gia hóa dẻo, kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 100H

Phụ gia siêu dẻo, giảm nước mức cao, kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 190

Phụ gia siêu dẻo, giảm nước mức cao, kéo dài thời gian ninh kết

0VNĐ

MiG 200

Phụ gia giảm nước mức cao, tăng cường độ sớm

0VNĐ

MiG 21

Phụ gia chậm ninh kết

0VNĐ