CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH GIANG

Sản phẩm

Phụ gia chống thấm và xử lý bề mặt Phụ gia bê tông Trợ nghiền xi măng Keo dán công nghiệp NL hóa chất khác
Hiển thị

Keo dán công nghiệp

HM 814

Keo đóng gói, gắn ống hút, dán nhãn chai

0VNĐ

JT 1030

Keo dán nhãn chai

0VNĐ

Keo CB 2213

Keo bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CB 5510

Keo dán bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT 110

Keo dán bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT 2251

Keo cho bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT 2251

Keo nhúng mây, tre, lá

0VNĐ

Keo CT 270L

Keo bao bì giấy, ống giấy

0VNĐ

Keo CT 400H

Keo hồ vải, keo nhúng mây, tre, lá

0VNĐ